Metody


Szczególny nacisk kładę na efektywność nauki. Dlatego też prowadzę zajęcia w małych grupach, gdzie każdy ma możliwość aktywnego uczestnictwa w czasie lekcji.

Bazą jest podręcznik, jednak nie stanowi on istoty kursu. Zajęcia urozmaicane są poprzez oglądanie krótkich filmów połączone z dyskusją i ćwiczeniami, słuchanie i czytanie lektur, gry, zabawy i przede wszystkim konwersacje.

Postępy uczniów są monitorowane na bieżąco za pomocą zadań domowych, odpytywania ze słówek, sprawdzianów. Jednak do uczniów podchodzę indywidualnie - jeśli dorośli nie chcą się stresować i nie życzą sobie sprawdzianów, przyjmuję taką zasadę.

Niezależnie od rodzaju zajęć i poziomu zaawansowania językiem używanym na zajęciach jest wyłącznie angielski.